วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

ที่ ชื่อสถานศึกษา ประเภท จังหวัด วันที่สมัคร
1
เอกชน
กาฬสินธุ์
25 กุมภาพันธ์ 2563
2
เอกชน
มหาสารคาม
20 กุมภาพันธ์ 2563
3
เอกชน
ชัยภูมิ
18 กุมภาพันธ์ 2563
4
เอกชน
สกลนคร
18 กุมภาพันธ์ 2563
5
เอกชน
กาฬสินธุ์
18 กุมภาพันธ์ 2563
6
รัฐบาล
นครราชสีมา
18 กุมภาพันธ์ 2563
7
เอกชน
ชัยภูมิ
17 กุมภาพันธ์ 2563
8
รัฐบาล
มหาสารคาม
17 กุมภาพันธ์ 2563
9
เอกชน
กาฬสินธุ์
17 กุมภาพันธ์ 2563
10
เอกชน
กาฬสินธุ์
17 กุมภาพันธ์ 2563
11
รัฐบาล
มหาสารคาม
15 กุมภาพันธ์ 2563
12
เอกชน
กาฬสินธุ์
31 มกราคม 2563
13
เอกชน
มุกดาหาร
8 กันยายน 2562
14
เอกชน
มหาสารคาม
24 กรกฎาคม 2562
15
เอกชน
อุบลราชธานี
19 กรกฎาคม 2562
16
เอกชน
ชัยภูมิ
16 กรกฎาคม 2562
17
เอกชน
ชัยภูมิ
2 กรกฎาคม 2562
18
เอกชน
นครพนม
25 เมษายน 2562
19
เอกชน
นครราชสีมา
14 มีนาคม 2562
20
รัฐบาล
นครราชสีมา
22 กุมภาพันธ์ 2562
21
รัฐบาล
นครราชสีมา
22 กุมภาพันธ์ 2562
22
เอกชน
กาฬสินธุ์
21 กุมภาพันธ์ 2562
23
เอกชน
ขอนแก่น
20 กุมภาพันธ์ 2562
24
เอกชน
มหาสารคาม
20 กุมภาพันธ์ 2562
25
เอกชน
ร้อยเอ็ด
20 กุมภาพันธ์ 2562
26
เอกชน
ชัยภูมิ
20 กุมภาพันธ์ 2562
27
เอกชน
หนองบัวลำภู
20 กุมภาพันธ์ 2562
28
เอกชน
หนองคาย
19 กุมภาพันธ์ 2562
29
เอกชน
หนองคาย
19 กุมภาพันธ์ 2562
30
เอกชน
มุกดาหาร
7 กุมภาพันธ์ 2562
31
รัฐบาล
ร้อยเอ็ด
9 มกราคม 2562
32
รัฐบาล
ศรีสะเกษ
4 มกราคม 2562
33
เอกชน
ศรีสะเกษ
5 กรกฎาคม 2561
34
เอกชน
กาฬสินธุ์
1 มิถุนายน 2561
35
เอกชน
ร้อยเอ็ด
12 มกราคม 2561
36
เอกชน
นครราชสีมา
17 กรกฎาคม 2560
37
เอกชน
มุกดาหาร
7 กรกฎาคม 2560
38
รัฐบาล
สุรินทร์
5 กรกฎาคม 2560
39
รัฐบาล
บุรีรัมย์
30 มิถุนายน 2560
40
เอกชน
สกลนคร
30 มิถุนายน 2560
ทั้งหมด 40 รายการ
1 / 1