วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

ที่ ชื่อสถานศึกษา ประเภท จังหวัด วันที่สมัคร
1
เอกชน
ร้อยเอ็ด
27 กุมภาพันธ์ 2567
2
เอกชน
มุกดาหาร
12 กรกฎาคม 2565
3
เอกชน
หนองคาย
12 มิถุนายน 2565
4
รัฐบาล
สุรินทร์
27 พฤษภาคม 2565
5
รัฐบาล
นครราชสีมา
8 เมษายน 2565
6
รัฐบาล
อำนาจเจริญ
23 มีนาคม 2565
7
เอกชน
อำนาจเจริญ
10 กุมภาพันธ์ 2565
8
รัฐบาล
ขอนแก่น
9 กุมภาพันธ์ 2565
9
รัฐบาล
ขอนแก่น
17 มิถุนายน 2564
10
รัฐบาล
ศรีสะเกษ
5 มีนาคม 2564
11
เอกชน
ขอนแก่น
9 กุมภาพันธ์ 2564
12
เอกชน
อุบลราชธานี
16 กันยายน 2563
13
เอกชน
อุบลราชธานี
16 กันยายน 2563
14
เอกชน
บุรีรัมย์
16 กันยายน 2563
15
เอกชน
อุบลราชธานี
16 กันยายน 2563
16
เอกชน
หนองบัวลำภู
16 กันยายน 2563
17
เอกชน
บึงกาฬ
16 กันยายน 2563
18
เอกชน
นครราชสีมา
16 กันยายน 2563
19
เอกชน
หนองคาย
16 กันยายน 2563
20
เอกชน
หนองคาย
16 กันยายน 2563
21
เอกชน
อุบลราชธานี
16 กันยายน 2563
22
เอกชน
ศรีสะเกษ
16 กันยายน 2563
23
เอกชน
ร้อยเอ็ด
16 กันยายน 2563
24
เอกชน
บุรีรัมย์
16 กันยายน 2563
25
รัฐบาล
อุบลราชธานี
7 กันยายน 2563
26
เอกชน
อุดรธานี
11 สิงหาคม 2563
27
รัฐบาล
อุดรธานี
22 มิถุนายน 2563
28
เอกชน
อุบลราชธานี
1 มิถุนายน 2563
29
เอกชน
มหาสารคาม
22 พฤษภาคม 2563
30
เอกชน
ชัยภูมิ
9 พฤษภาคม 2563
31
รัฐบาล
นครราชสีมา
11 เมษายน 2563
32
รัฐบาล
มหาสารคาม
12 มีนาคม 2563
33
เอกชน
กาฬสินธุ์
25 กุมภาพันธ์ 2563
34
เอกชน
มหาสารคาม
20 กุมภาพันธ์ 2563
35
เอกชน
ชัยภูมิ
18 กุมภาพันธ์ 2563
36
เอกชน
สกลนคร
18 กุมภาพันธ์ 2563
37
เอกชน
กาฬสินธุ์
18 กุมภาพันธ์ 2563
38
รัฐบาล
นครราชสีมา
18 กุมภาพันธ์ 2563
39
เอกชน
ชัยภูมิ
17 กุมภาพันธ์ 2563
40
รัฐบาล
มหาสารคาม
17 กุมภาพันธ์ 2563
41
เอกชน
กาฬสินธุ์
17 กุมภาพันธ์ 2563
42
เอกชน
กาฬสินธุ์
17 กุมภาพันธ์ 2563
43
รัฐบาล
มหาสารคาม
15 กุมภาพันธ์ 2563
44
เอกชน
กาฬสินธุ์
31 มกราคม 2563
45
เอกชน
มุกดาหาร
8 กันยายน 2562
46
เอกชน
มหาสารคาม
24 กรกฎาคม 2562
47
เอกชน
อุบลราชธานี
19 กรกฎาคม 2562
48
เอกชน
ชัยภูมิ
16 กรกฎาคม 2562
49
เอกชน
ชัยภูมิ
2 กรกฎาคม 2562
50
เอกชน
นครพนม
25 เมษายน 2562
ทั้งหมด 72 รายการ
1 / 2