วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

ที่ ชื่อสถานศึกษา ประเภท จังหวัด วันที่สมัคร
1
รัฐบาล
อุดรธานี
22 มิถุนายน 2563
2
เอกชน
อุบลราชธานี
1 มิถุนายน 2563
3
เอกชน
มหาสารคาม
22 พฤษภาคม 2563
4
เอกชน
ชัยภูมิ
9 พฤษภาคม 2563
5
รัฐบาล
นครราชสีมา
11 เมษายน 2563
6
รัฐบาล
มหาสารคาม
12 มีนาคม 2563
7
เอกชน
กาฬสินธุ์
25 กุมภาพันธ์ 2563
8
เอกชน
มหาสารคาม
20 กุมภาพันธ์ 2563
9
เอกชน
ชัยภูมิ
18 กุมภาพันธ์ 2563
10
เอกชน
สกลนคร
18 กุมภาพันธ์ 2563
11
เอกชน
กาฬสินธุ์
18 กุมภาพันธ์ 2563
12
รัฐบาล
นครราชสีมา
18 กุมภาพันธ์ 2563
13
เอกชน
ชัยภูมิ
17 กุมภาพันธ์ 2563
14
รัฐบาล
มหาสารคาม
17 กุมภาพันธ์ 2563
15
เอกชน
กาฬสินธุ์
17 กุมภาพันธ์ 2563
16
เอกชน
กาฬสินธุ์
17 กุมภาพันธ์ 2563
17
รัฐบาล
มหาสารคาม
15 กุมภาพันธ์ 2563
18
เอกชน
กาฬสินธุ์
31 มกราคม 2563
19
เอกชน
มุกดาหาร
8 กันยายน 2562
20
เอกชน
มหาสารคาม
24 กรกฎาคม 2562
21
เอกชน
อุบลราชธานี
19 กรกฎาคม 2562
22
เอกชน
ชัยภูมิ
16 กรกฎาคม 2562
23
เอกชน
ชัยภูมิ
2 กรกฎาคม 2562
24
เอกชน
นครพนม
25 เมษายน 2562
25
เอกชน
นครราชสีมา
14 มีนาคม 2562
26
รัฐบาล
นครราชสีมา
22 กุมภาพันธ์ 2562
27
รัฐบาล
นครราชสีมา
22 กุมภาพันธ์ 2562
28
เอกชน
กาฬสินธุ์
21 กุมภาพันธ์ 2562
29
เอกชน
ขอนแก่น
20 กุมภาพันธ์ 2562
30
เอกชน
มหาสารคาม
20 กุมภาพันธ์ 2562
31
เอกชน
ร้อยเอ็ด
20 กุมภาพันธ์ 2562
32
เอกชน
ชัยภูมิ
20 กุมภาพันธ์ 2562
33
เอกชน
หนองบัวลำภู
20 กุมภาพันธ์ 2562
34
เอกชน
หนองคาย
19 กุมภาพันธ์ 2562
35
เอกชน
หนองคาย
19 กุมภาพันธ์ 2562
36
เอกชน
มุกดาหาร
7 กุมภาพันธ์ 2562
37
รัฐบาล
ร้อยเอ็ด
9 มกราคม 2562
38
รัฐบาล
ศรีสะเกษ
4 มกราคม 2562
39
เอกชน
ศรีสะเกษ
5 กรกฎาคม 2561
40
เอกชน
กาฬสินธุ์
1 มิถุนายน 2561
41
เอกชน
ร้อยเอ็ด
12 มกราคม 2561
42
เอกชน
นครราชสีมา
17 กรกฎาคม 2560
43
เอกชน
มุกดาหาร
7 กรกฎาคม 2560
44
รัฐบาล
สุรินทร์
5 กรกฎาคม 2560
45
รัฐบาล
บุรีรัมย์
30 มิถุนายน 2560
46
เอกชน
สกลนคร
30 มิถุนายน 2560
ทั้งหมด 46 รายการ
1 / 1