วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

ที่ ชื่อสถานศึกษา ประเภท จังหวัด วันที่สมัคร
1
รัฐบาล
ศรีสะเกษ
5 มีนาคม 2564
2
เอกชน
ขอนแก่น
9 กุมภาพันธ์ 2564
3
เอกชน
อุบลราชธานี
16 กันยายน 2563
4
เอกชน
อุบลราชธานี
16 กันยายน 2563
5
เอกชน
บุรีรัมย์
16 กันยายน 2563
6
เอกชน
อุบลราชธานี
16 กันยายน 2563
7
เอกชน
หนองบัวลำภู
16 กันยายน 2563
8
เอกชน
บึงกาฬ
16 กันยายน 2563
9
เอกชน
นครราชสีมา
16 กันยายน 2563
10
เอกชน
หนองคาย
16 กันยายน 2563
11
เอกชน
หนองคาย
16 กันยายน 2563
12
เอกชน
อุบลราชธานี
16 กันยายน 2563
13
เอกชน
ศรีสะเกษ
16 กันยายน 2563
14
เอกชน
ร้อยเอ็ด
16 กันยายน 2563
15
เอกชน
บุรีรัมย์
16 กันยายน 2563
16
รัฐบาล
อุบลราชธานี
7 กันยายน 2563
17
เอกชน
อุดรธานี
11 สิงหาคม 2563
18
รัฐบาล
อุดรธานี
22 มิถุนายน 2563
19
เอกชน
อุบลราชธานี
1 มิถุนายน 2563
20
เอกชน
มหาสารคาม
22 พฤษภาคม 2563
21
เอกชน
ชัยภูมิ
9 พฤษภาคม 2563
22
รัฐบาล
นครราชสีมา
11 เมษายน 2563
23
รัฐบาล
มหาสารคาม
12 มีนาคม 2563
24
เอกชน
กาฬสินธุ์
25 กุมภาพันธ์ 2563
25
เอกชน
มหาสารคาม
20 กุมภาพันธ์ 2563
26
เอกชน
ชัยภูมิ
18 กุมภาพันธ์ 2563
27
เอกชน
สกลนคร
18 กุมภาพันธ์ 2563
28
เอกชน
กาฬสินธุ์
18 กุมภาพันธ์ 2563
29
รัฐบาล
นครราชสีมา
18 กุมภาพันธ์ 2563
30
เอกชน
ชัยภูมิ
17 กุมภาพันธ์ 2563
31
รัฐบาล
มหาสารคาม
17 กุมภาพันธ์ 2563
32
เอกชน
กาฬสินธุ์
17 กุมภาพันธ์ 2563
33
เอกชน
กาฬสินธุ์
17 กุมภาพันธ์ 2563
34
รัฐบาล
มหาสารคาม
15 กุมภาพันธ์ 2563
35
เอกชน
กาฬสินธุ์
31 มกราคม 2563
36
เอกชน
มุกดาหาร
8 กันยายน 2562
37
เอกชน
มหาสารคาม
24 กรกฎาคม 2562
38
เอกชน
อุบลราชธานี
19 กรกฎาคม 2562
39
เอกชน
ชัยภูมิ
16 กรกฎาคม 2562
40
เอกชน
ชัยภูมิ
2 กรกฎาคม 2562
41
เอกชน
นครพนม
25 เมษายน 2562
42
เอกชน
นครราชสีมา
14 มีนาคม 2562
43
รัฐบาล
นครราชสีมา
22 กุมภาพันธ์ 2562
44
รัฐบาล
นครราชสีมา
22 กุมภาพันธ์ 2562
45
เอกชน
กาฬสินธุ์
21 กุมภาพันธ์ 2562
46
เอกชน
ขอนแก่น
20 กุมภาพันธ์ 2562
47
เอกชน
มหาสารคาม
20 กุมภาพันธ์ 2562
48
เอกชน
ร้อยเอ็ด
20 กุมภาพันธ์ 2562
49
เอกชน
ชัยภูมิ
20 กุมภาพันธ์ 2562
50
เอกชน
หนองบัวลำภู
20 กุมภาพันธ์ 2562
ทั้งหมด 63 รายการ
1 / 2