วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
153
หมู่ที่
8
ตรอก/ซอย
ถนน
ขุนหาญ-สำโรงเกียรติ
ตำบล/แขวง
สิ
อำเภอ/เขต
ขุนหาญ
จังหวัด
ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์
33150
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
09-3985-8647
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
09-2108-8771
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
suppalukka.1970@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2534
จำนวนห้องเรียน
29 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
40 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1039 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายลำปาง พันธุ์เพชร
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางศุภลักคณา บุปผาสังข์
อีเมล์
suppalukka.1970@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0874481009
วันที่สมัคร
5 มีนาคม 2564
เปิดดู
175 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางศุภลักคณา บุปผาสังข์