วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
99
หมู่ที่
9
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
โพนงาม
อำเภอ/เขต
บุณฑริก
จังหวัด
อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์
34230
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
09-2153-2823
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-4585-2870
โทรสาร
เว็บไซต์
www.
อีเมล์
rakthai_buntarik@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2547
จำนวนห้องเรียน
35 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
16 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
480 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายปัจฉิม ศิริโท
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวปณิดา ดวงแก้ว
อีเมล์
Apple.60darker@gmail.com
ไลน์ ไอดี
apple_c59
วันที่สมัคร
16 กันยายน 2563
เปิดดู
275 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวปณิดา ดวงแก้ว