วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
156
หมู่ที่
3
ตรอก/ซอย
ถนน
ขอนแก่น - โพนทอง
ตำบล/แขวง
หนองแปน
อำเภอ/เขต
กมลาไสย
จังหวัด
กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์
46130
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-3854393
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
09-6009-6232
โทรสาร
เว็บไซต์
www.tkstech.ac.t
อีเมล์
technology kamalasai@outlook.co.th
ปีที่ก่อตั้ง
2543
จำนวนห้องเรียน
15 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
13 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
350 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางยุวดี แจ้งสุข
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายปรเมษฐ์ โต้หนองแปน
อีเมล์
poramay.tom@gmail.com
ไลน์ ไอดี
tonongpan
วันที่สมัคร
18 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
801 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายปรเมษฐ์ โต้หนองแปน