วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
46
หมู่ที่
20
ตรอก/ซอย
-
ถนน
-
ตำบล/แขวง
สระคู
อำเภอ/เขต
สุวรรณภูมิ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์
45130
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-3580097
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
04-3580097
เว็บไซต์
www.rakthaisuwannaphum.ac.th
อีเมล์
suwannphum043@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2548
จำนวนห้องเรียน
25 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
10 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
395 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายวีระพงษ์ ศรีโสดา
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายนพรัตน์ บุญสถิตพิพัฒน์
อีเมล์
suwannphum043@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0918678404
วันที่สมัคร
16 กันยายน 2563
เปิดดู
240 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายนพรัตน์ บุญสถิตพิพัฒน์