วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

ที่ ชื่อสถานศึกษา ประเภท จังหวัด วันที่สมัคร
1
เอกชน
สมุทรปราการ
1 สิงหาคม 2565
2
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2565
3
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
14 กุมภาพันธ์ 2565
4
รัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
1 กุมภาพันธ์ 2565
5
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
20 มิถุนายน 2564
6
รัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
7 มีนาคม 2564
7
รัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
17 มกราคม 2564
8
รัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ 2563
9
เอกชน
สมุทรปราการ
19 กุมภาพันธ์ 2563
10
เอกชน
ปทุมธานี
18 กุมภาพันธ์ 2563
11
รัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
15 กุมภาพันธ์ 2563
12
เอกชน
ปทุมธานี
14 กุมภาพันธ์ 2563
13
รัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
20 มกราคม 2563
14
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
4 กันยายน 2562
15
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
14 สิงหาคม 2562
16
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
7 สิงหาคม 2562
17
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
5 สิงหาคม 2562
18
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
30 กรกฎาคม 2562
19
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
29 กรกฎาคม 2562
20
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
29 กรกฎาคม 2562
21
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
22 กรกฎาคม 2562
22
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ 2562
23
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ 2562
24
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ 2562
25
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ 2562
26
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
27
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
28
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
29
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
30
เอกชน
ปทุมธานี
28 มกราคม 2562
31
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
4 มกราคม 2562
32
เอกชน
ปทุมธานี
27 ธันวาคม 2561
33
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
19 กันยายน 2561
34
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
1 พฤศจิกายน 2560
35
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
4 กรกฎาคม 2560
36
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2560
37
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
2 พฤษภาคม 2560
ทั้งหมด 37 รายการ
1 / 1