วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
64
หมู่ที่
12
ตรอก/ซอย
ถนน
อุดร-เลย
ตำบล/แขวง
นากลาง
อำเภอ/เขต
นากลาง
จังหวัด
หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์
39170
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-2359601
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
04-2359604
เว็บไซต์
อีเมล์
naklang2562@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2547
จำนวนห้องเรียน
16 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
9 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
248 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายวุฒิเดช พงคะชา
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวไพรินทร์ ชูชื่น
อีเมล์
pairin.ant@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0854667151
วันที่สมัคร
16 กันยายน 2563
เปิดดู
278 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวไพรินทร์ ชูชื่น