วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
114
หมู่ที่
4
ตรอก/ซอย
-
ถนน
บ้านก้านเหลืองดง-โนนตูม
ตำบล/แขวง
หนองแคน
อำเภอ/เขต
ดงหลวง
จังหวัด
มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์
49140
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
08-3338-3259
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
Kvitayarat@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2548
จำนวนห้องเรียน
10 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
12 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
156 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางสาวกรุณา วิทยารัตน์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวกรุณา วิทยารัตน์
อีเมล์
Kvitayarat@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0833383259
วันที่สมัคร
12 กรกฎาคม 2565
เปิดดู
67 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวกรุณา วิทยารัตน์