วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
180
หมู่ที่
15
ตรอก/ซอย
-
ถนน
สมเด็จ-มุกดาหาร
ตำบล/แขวง
บัวขาว
อำเภอ/เขต
กุฉินารายณ์
จังหวัด
กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์
46110
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-3851684
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
04-3877486
โทรสาร
เว็บไซต์
www.thaitec.ac.th
อีเมล์
Thaitec@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2541
จำนวนห้องเรียน
20 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
25 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
376 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
สจีรัตน์ แจ้งสุข
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
สุเมธ มุงคุณคำชาว
อีเมล์
sumet0928087886@gmail.com
ไลน์ ไอดี
sumet_teacher
วันที่สมัคร
31 มกราคม 2563
เปิดดู
309 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
สุเมธ มุงคุณคำชาว