วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
57
หมู่ที่
6
ตรอก/ซอย
-
ถนน
ตำบล/แขวง
ก้ามปู
อำเภอ/เขต
พยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัด
มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์
44110
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-3750561
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
www.ppice.ac.th
อีเมล์
zayzay449@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2538
จำนวนห้องเรียน
69 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
64 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1234 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายชาญชัย ภัทรพฤกษา
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายสยาม พิลาโสภา
อีเมล์
ไลน์ ไอดี
siam0994929199
วันที่สมัคร
17 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
322 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายสยาม พิลาโสภา