วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
136
หมู่ที่
5
ตรอก/ซอย
-
ถนน
-
ตำบล/แขวง
พุทไธสง
อำเภอ/เขต
พุทไธสง
จังหวัด
บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์
31120
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-4110458
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
09-3416-6192
โทรสาร
เว็บไซต์
www.rakthaiputthaisong.ac.th
อีเมล์
aniwan362@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2547
จำนวนห้องเรียน
28 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
24 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
657 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายสุรชาติ ไกรเพชร
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวอณิวัณณ์ พันธุ์อุทัย
อีเมล์
aniwan362@gmail.com
ไลน์ ไอดี
mai_pe1124
วันที่สมัคร
16 กันยายน 2563
เปิดดู
220 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวอณิวัณณ์ พันธุ์อุทัย