วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียอาคเนย์
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
188
หมู่ที่
5
ตรอก/ซอย
-
ถนน
-
ตำบล/แขวง
เมืองเสือ
อำเภอ/เขต
พยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัด
มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์
44110
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-3750893
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
09-5252-6944
โทรสาร
04-3750893
เว็บไซต์
อีเมล์
asiaakane.college@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2562
จำนวนห้องเรียน
37 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
10 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
100 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐกรณ์ อนันต์วรจินดา
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวรัตนาวดี พรรัมเดช
อีเมล์
poplove@gmail.com
ไลน์ ไอดี
poppy333000
วันที่สมัคร
22 พฤษภาคม 2563
เปิดดู
281 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวรัตนาวดี พรรัมเดช