วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
9
หมู่ที่
11
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
กุดเลาะ
อำเภอ/เขต
เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด
ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์
36120
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
09-4353-7006
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
Tachnology.Esan@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
จำนวนห้องเรียน
35 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
9 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
100 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นาย จุลดิษฐ สมบัติมาก
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นาย จิรัฏฐ์ ภัคอาริยะชานนท์
อีเมล์
ไลน์ ไอดี
ajackii
วันที่สมัคร
17 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
375 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นาย จิรัฏฐ์ ภัคอาริยะชานนท์