วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
76
หมู่ที่
6
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
บ้านเดื่อ
อำเภอ/เขต
ท่าบ่อ
จังหวัด
หนองคาย
รหัสไปรษณีย์
43110
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-2414886
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
thabo042@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2547
จำนวนห้องเรียน
18 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
11 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
335 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายอดิสรณ์ จันทร์ศรี
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายอดิสรณ์ จันทร์ศี
อีเมล์
adisornchansri10@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0844089511
วันที่สมัคร
16 กันยายน 2563
เปิดดู
267 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายอดิสรณ์ จันทร์ศี