ติดต่อโครงการ

สำนักงานโครงการวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08 1446 5095
E-mail: charnb008@gmail.com
เรื่องติดต่อ*
รายละเอียด*
ชื่อผู้ติดต่อ*
โทรศัพท์*
Facebook
ไลน์ ไอดี
อีเมล์
ย้อนกลับ