ติดต่อโครงการ

สำนักงานโครงการวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
ไอดีไลน์ charnb007
โทรศัพท์ 06 5601 5350
E-mail: charnb008@gmail.com
เรื่องติดต่อ*
รายละเอียด*
ชื่อผู้ติดต่อ*
โทรศัพท์*
Facebook
ไลน์ ไอดี
อีเมล์
ย้อนกลับ