วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
243
หมู่ที่
12
ตรอก/ซอย
ถนน
มิตรภาพ
ตำบล/แขวง
กุดสระ
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์
41000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
08-9840-3386
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
09-4289-7570
โทรสาร
เว็บไซต์
www.tbaccollege.com
อีเมล์
bombam2537@outlook.co.th
ปีที่ก่อตั้ง
2550
จำนวนห้องเรียน
49 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
105 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1618 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายศุภกิจ ราชคม
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวนริสสา นานาวัน
อีเมล์
bombam2537@outlook.co.th
ไลน์ ไอดี
bombamzy
วันที่สมัคร
11 สิงหาคม 2563
เปิดดู
410 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวนริสสา นานาวัน