วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
1/1
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หลังเมือง
ตำบล/แขวง
ในเมือง
อำเภอ/เขต
เมืองขอนแก่น
จังหวัด
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์
40000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-3338559
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
04-3236538
โทรสาร
04-3237757
เว็บไซต์
www.kvc.ac.th
อีเมล์
saraban@kvc.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง
2482
จำนวนห้องเรียน
154 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
120 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
3164 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายวีรศักดิ์ สลักษร
อีเมล์
naiwee2013@gmail.com
ไลน์ ไอดี
59603165wee
วันที่สมัคร
9 กุมภาพันธ์ 2565
เปิดดู
149 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายวีรศักดิ์ สลักษร