วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
107/118ก
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
-
ถนน
ชัยประสิทธิ์
ตำบล/แขวง
ในเมือง
อำเภอ/เขต
เมืองชัยภูมิ
จังหวัด
ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์
36000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-4811331 ต่อ 123
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
04-4811331 ต่อ 114
โทรสาร
04-4830386
เว็บไซต์
-
อีเมล์
cbacchaiyaphum2560@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2522
จำนวนห้องเรียน
55 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
45 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
800 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสิริพร พิริยวรกุล
อีเมล์
cbacchaiyaphum2560@gmail.com
ไลน์ ไอดี
-
วันที่สมัคร
18 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
305 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสิริพร พิริยวรกุล