วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
149/2
หมู่ที่
9
ตรอก/ซอย
-
ถนน
-
ตำบล/แขวง
ละหานทราย
อำเภอ/เขต
ละหานทราย
จังหวัด
บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์
31170
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-4649327
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-6254-2091
โทรสาร
04-4649327
เว็บไซต์
www.rttbc.ac.th
อีเมล์
Rakthailahansai@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2547
จำนวนห้องเรียน
25 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
18 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
470 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายสวาย โนจนวัน
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายสุริยนต์ ศิริบุญ
อีเมล์
Suriyon3913@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0952927767
วันที่สมัคร
16 กันยายน 2563
เปิดดู
296 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายสุริยนต์ ศิริบุญ