วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
301
หมู่ที่
1
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
ปะโค
อำเภอ/เขต
กุมภวาปี
จังหวัด
อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์
41370
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-2339744
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
www.kwicec.ac.th
อีเมล์
kwicec.ac.th@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2535
จำนวนห้องเรียน
62 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
54 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1643 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายประสิทธิ์ ทองรัศมี
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายวิเชียร เกิดโภคา
อีเมล์
wichean.g39@Gmail.com
ไลน์ ไอดี
0895989696
วันที่สมัคร
22 มิถุนายน 2563
เปิดดู
377 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายวิเชียร เกิดโภคา