วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
142
หมู่ที่
7
ตรอก/ซอย
-
ถนน
-
ตำบล/แขวง
หนองแสง
อำเภอ/เขต
วาปีปทุม
จังหวัด
มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์
44120
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-3798380 ต่อ 121
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
04-3798622
เว็บไซต์
www.wapee.ac.th
อีเมล์
Wtc-sirapong@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2540
จำนวนห้องเรียน
44 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
72 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1,340 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายทองจันทร์ ประทุมโฉม
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายกรวิชญ์ ตุละพิภาค
อีเมล์
Wichitra.tu@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0956218439
วันที่สมัคร
12 มีนาคม 2563
เปิดดู
404 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายกรวิชญ์ ตุละพิภาค