วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
128
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
-
ถนน
เลี่ยงเมืองมุกดาหาร-อุบลราชธานี
ตำบล/แขวง
มุกดาหาร
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์
49000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-2615066
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
04-2615067
เว็บไซต์
www.r-techmuk.ac.th/index.php
อีเมล์
mukdahan042@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
-
จำนวนห้องเรียน
22 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
14 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
427 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นาง อรุณี ศรีนนท์
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวตวงพร ศรีลือชา
อีเมล์
-
ไลน์ ไอดี
09-7075-4818
วันที่สมัคร
8 กันยายน 2562
เปิดดู
326 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวตวงพร ศรีลือชา