วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
109
หมู่ที่
7
ตรอก/ซอย
-
ถนน
-
ตำบล/แขวง
โนนน้ำเกลี้ยง
อำเภอ/เขต
สหัสขันธ์
จังหวัด
กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์
46140
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
08-5537-3119
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
อีเมล์
ssaalalin.492@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2554
จำนวนห้องเรียน
8 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
14 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
108 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางสาววรัญญา แสงศรีบุญเรือง
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายสุชาติ ผาสุข
อีเมล์
pasuksuchat@gmailcom
ไลน์ ไอดี
09409825
วันที่สมัคร
17 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
566 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายสุชาติ ผาสุข