วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
77
หมู่ที่
10
ตรอก/ซอย
-
ถนน
-
ตำบล/แขวง
บุ่งไหม
อำเภอ/เขต
วารินชำราบ
จังหวัด
อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์
34190
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
08-5497-6700
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
pimpongfa@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
พ.ศ.2553
จำนวนห้องเรียน
12 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
24 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
25 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
น.ส.นุชนาฎ จันทร
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.นุชนาฎ จันทร
อีเมล์
pimpongfa@hotmail.com
ไลน์ ไอดี
นุชนาฎ จันทร
วันที่สมัคร
1 มิถุนายน 2563
เปิดดู
392 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
น.ส.นุชนาฎ จันทร