วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
8
หมู่ที่
2
ตรอก/ซอย
บึงกุดรัง
ถนน
นาเชือก-ปอพาน
ตำบล/แขวง
นาเชือก
อำเภอ/เขต
นางเชือก
จังหวัด
มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์
44170
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-3779234
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
04-3779466
โทรสาร
04-3779466
เว็บไซต์
www.mctc-nc.com
อีเมล์
sara_0835@hotmail.co.th
ปีที่ก่อตั้ง
2553
จำนวนห้องเรียน
24 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
15 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
268 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายยอด ชนไพโรจน์
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวทัศนีย์ เตชะแก้ว
อีเมล์
thatsanee.mctc@gmail.com
ไลน์ ไอดี
thomtus11
วันที่สมัคร
24 กรกฎาคม 2562
เปิดดู
320 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวทัศนีย์ เตชะแก้ว