วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
155
หมู่ที่
11
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
หนองบัวแดง
อำเภอ/เขต
หนองบัวแดง
จังหวัด
ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์
36210
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-4056275
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
09-7149-4592
โทรสาร
04-4056276
เว็บไซต์
www.tch.ac.th
อีเมล์
tch.tech.2014@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2551
จำนวนห้องเรียน
20 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
20 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
300 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายธนณัฏฐ์ โชติอัครวิเศษ
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นส.สุนิสา เรียงแก้ว
อีเมล์
tch.tech.2014@gmail.com
ไลน์ ไอดี
t240127
วันที่สมัคร
16 กรกฎาคม 2562
เปิดดู
376 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นส.สุนิสา เรียงแก้ว