วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

ที่ ชื่อสถานศึกษา ประเภท จังหวัด วันที่สมัคร
1
รัฐบาล
ฉะเชิงเทรา
25 มีนาคม 2565
2
เอกชน
ฉะเชิงเทรา
3 สิงหาคม 2563
3
รัฐบาล
ฉะเชิงเทรา
17 กุมภาพันธ์ 2563
4
รัฐบาล
ปราจีนบุรี
16 กุมภาพันธ์ 2563
5
เอกชน
ปราจีนบุรี
19 พฤษภาคม 2562
6
เอกชน
ชลบุรี
19 กุมภาพันธ์ 2562
7
เอกชน
ฉะเชิงเทรา
19 กุมภาพันธ์ 2562
8
เอกชน
จันทบุรี
28 ธันวาคม 2561
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1