วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านแท่น
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
101
หมู่ที่
10
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
สามสวน
อำเภอ/เขต
บ้านแท่น
จังหวัด
ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์
36190
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
06-5879-2391
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
06-5879-2391
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
tch.tech.2014@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2557
จำนวนห้องเรียน
12 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
16 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
300 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
ผอ.ณภาภัช ก้องสิริบวรกุล
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
สิบเอกหญิงสุนิสา เรียงแก้ว
อีเมล์
tch.tech.2014@gmail.com
ไลน์ ไอดี
t240127
วันที่สมัคร
9 พฤษภาคม 2563
เปิดดู
400 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
สิบเอกหญิงสุนิสา เรียงแก้ว