วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
50
หมู่ที่
4
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
ธาตุนาเวง
อำเภอ/เขต
เมืองสกลนคร
จังหวัด
สกลนคร
รหัสไปรษณีย์
47000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-2970002
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-6336-8470
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
Mtecthai@outlook.co.th
ปีที่ก่อตั้ง
2539
จำนวนห้องเรียน
17 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
20 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
556 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางนันทวัน แจ้งสุข
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวแสงจันทร์ พรมภา
อีเมล์
ไลน์ ไอดี
0863368470
วันที่สมัคร
18 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
267 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวแสงจันทร์ พรมภา