วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยน้ำยืน
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
399
หมู่ที่
13
ตรอก/ซอย
-
ถนน
-
ตำบล/แขวง
สีวิเชียร
อำเภอ/เขต
น้ำยืน
จังหวัด
อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์
34260
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-5955207 ต่อ -
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-0352-0710 ต่อ -
โทรสาร
เว็บไซต์
www.trt.ac.th
อีเมล์
r-tech-ny@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2548
จำนวนห้องเรียน
17 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
16 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
537 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายอาณัติ เหล่าโก้ก
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายอาณัติ เหล่าโก้ก
อีเมล์
r-tech-ny@hotmail.com
ไลน์ ไอดี
0870038158
วันที่สมัคร
16 กันยายน 2563
เปิดดู
281 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายอาณัติ เหล่าโก้ก