วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
49
หมู่ที่
7
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
บ้านชบ
อำเภอ/เขต
สังขะ
จังหวัด
สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์
32150
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-4571078
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
06-1028-3123
โทรสาร
เว็บไซต์
www.sangkhaicec.ac.th
อีเมล์
Sangkhaice@yahoo.co.th
ปีที่ก่อตั้ง
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘
จำนวนห้องเรียน
84 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
88 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1732 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายคมชาญ คมพิชญ์บำเพ็ญ
อีเมล์
komchan080910@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0610283123
วันที่สมัคร
27 พฤษภาคม 2565
เปิดดู
52 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายคมชาญ คมพิชญ์บำเพ็ญ