วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
333
หมู่ที่
2
ตรอก/ซอย
ถนน
อุบล-ตระการ
ตำบล/แขวง
หัวนา
อำเภอ/เขต
เขมราฐ
จังหวัด
อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์
34170
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-5429505
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-2861-9974
โทรสาร
เว็บไซต์
www.rtk.ac.th
อีเมล์
rakthai_khemmarat@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2548
จำนวนห้องเรียน
25 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
10 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
293 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายกมลชัย นิรานนท์
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายกมลชัย นิรานนท์
อีเมล์
project_aot@hotmail.com
ไลน์ ไอดี
0828619974
วันที่สมัคร
16 กันยายน 2563
เปิดดู
352 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายกมลชัย นิรานนท์