วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
579
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
นครสวรรค์
ตำบล/แขวง
ตลาด
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์
44000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-3711371
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
www.mvc.ac.th
อีเมล์
info@mvc.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง
2479
จำนวนห้องเรียน
100 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
100 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
2500 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายกอปรบุญ วงศ์วีระพันธุ์
อีเมล์
mvckopbun@gmail.com
ไลน์ ไอดี
dr.kong1803
วันที่สมัคร
15 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
649 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายกอปรบุญ วงศ์วีระพันธุ์