วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
99
หมู่ที่
1
ตรอก/ซอย
-
ถนน
-
ตำบล/แขวง
ตูม
อำเภอ/เขต
ปักธงชัย
จังหวัด
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์
30150
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-4756359
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
04-4756359
เว็บไซต์
อีเมล์
ptc_pak@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2543
จำนวนห้องเรียน
60 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
60 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
800 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางสาวสิริรัชนา เนาว์โสภา
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวดลภัต มังสังข์
อีเมล์
ไลน์ ไอดี
วันที่สมัคร
18 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
294 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวดลภัต มังสังข์