วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวัดสวายน้อย
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
9
หมู่ที่
4
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
ยางใหญ่
อำเภอ/เขต
น้ำยืน
จังหวัด
อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์
34260
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
08-6246-4712 ต่อ 0934977895
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
Sawainoi.v @ gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2559
จำนวนห้องเรียน
20 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
9 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
208 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายอมร มากดี
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
พระประทีป ปทีโป
อีเมล์
Pratheep19792522@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0934977895
วันที่สมัคร
19 กรกฎาคม 2562
เปิดดู
1260 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
พระประทีป ปทีโป