วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
135
หมู่ที่
9
ตรอก/ซอย
ถนน
ชยางกูร
ตำบล/แขวง
โนนหนามแท่ง
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์
37000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-5511987
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
09-6894-2498
โทรสาร
เว็บไซต์
www.ant.ac.th/
อีเมล์
repartment93@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2536
จำนวนห้องเรียน
70 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
90 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
2800 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายสำรวย โพธิ์ไทรย์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางรพีพรรณ กาญจนสุนทร
อีเมล์
rapeepan.k@ovec.moe.go.th
ไลน์ ไอดี
rapeen1579
วันที่สมัคร
23 มีนาคม 2565
เปิดดู
103 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางรพีพรรณ กาญจนสุนทร