วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
198
หมู่ที่
10
ตรอก/ซอย
-
ถนน
บึงกาฬ-พังโคน
ตำบล/แขวง
บึงกาฬ
อำเภอ/เขต
เมืองบึงกาฬ
จังหวัด
บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์
38000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-2080301
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
04-2080301
เว็บไซต์
www.rtbk.ac.th
อีเมล์
bungkan042@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2547
จำนวนห้องเรียน
20 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
9 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
324 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายจักรัตน์ หรรษา
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายนพฤทธิ์ ไชยสุข
อีเมล์
chaiyasuk.nopparit@gmail.com
ไลน์ ไอดี
nop_rit
วันที่สมัคร
16 กันยายน 2563
เปิดดู
201 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายนพฤทธิ์ ไชยสุข