วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยโพนพิสัย
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
144
หมู่ที่
4
ตรอก/ซอย
ถนน
โพนพิสัย บึงกาฬ
ตำบล/แขวง
จุมพล
อำเภอ/เขต
โพนพิสัย
จังหวัด
หนองคาย
รหัสไปรษณีย์
43120
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-2471101
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
ponpisai2@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
จำนวนห้องเรียน
9 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
7 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
197 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายจตุพล พิพิธภัณฑ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายณัฐพล วงษ์ชัย
อีเมล์
ไลน์ ไอดี
วันที่สมัคร
16 กันยายน 2563
เปิดดู
172 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายณัฐพล วงษ์ชัย