วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

ที่ ชื่อสถานศึกษา ประเภท จังหวัด วันที่สมัคร
1
เอกชน
สมุทรปราการ
1 สิงหาคม 2565
2
เอกชน
มุกดาหาร
12 กรกฎาคม 2565
3
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2565
4
เอกชน
หนองคาย
12 มิถุนายน 2565
5
รัฐบาล
สุรินทร์
27 พฤษภาคม 2565
6
รัฐบาล
นครราชสีมา
8 เมษายน 2565
7
เอกชน
นครปฐม
4 เมษายน 2565
8
รัฐบาล
ภูเก็ต
2 เมษายน 2565
9
รัฐบาล
ฉะเชิงเทรา
25 มีนาคม 2565
10
รัฐบาล
อำนาจเจริญ
23 มีนาคม 2565
11
รัฐบาล
สุพรรณบุรี
17 กุมภาพันธ์ 2565
12
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
14 กุมภาพันธ์ 2565
13
เอกชน
อำนาจเจริญ
10 กุมภาพันธ์ 2565
14
รัฐบาล
ขอนแก่น
9 กุมภาพันธ์ 2565
15
รัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
1 กุมภาพันธ์ 2565
16
เอกชน
ลำพูน
31 มกราคม 2565
17
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
20 มิถุนายน 2564
18
รัฐบาล
ขอนแก่น
17 มิถุนายน 2564
19
รัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
7 มีนาคม 2564
20
รัฐบาล
ศรีสะเกษ
5 มีนาคม 2564
21
เอกชน
ขอนแก่น
9 กุมภาพันธ์ 2564
22
รัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
17 มกราคม 2564
23
รัฐบาล
นครปฐม
11 พฤศจิกายน 2563
24
เอกชน
อุบลราชธานี
16 กันยายน 2563
25
เอกชน
อุบลราชธานี
16 กันยายน 2563
26
เอกชน
บุรีรัมย์
16 กันยายน 2563
27
เอกชน
อุบลราชธานี
16 กันยายน 2563
28
เอกชน
หนองบัวลำภู
16 กันยายน 2563
29
เอกชน
บึงกาฬ
16 กันยายน 2563
30
เอกชน
นครราชสีมา
16 กันยายน 2563
31
เอกชน
หนองคาย
16 กันยายน 2563
32
เอกชน
หนองคาย
16 กันยายน 2563
33
เอกชน
อุบลราชธานี
16 กันยายน 2563
34
เอกชน
ศรีสะเกษ
16 กันยายน 2563
35
เอกชน
ร้อยเอ็ด
16 กันยายน 2563
36
เอกชน
บุรีรัมย์
16 กันยายน 2563
37
รัฐบาล
ลำปาง
15 กันยายน 2563
38
รัฐบาล
ลำปาง
11 กันยายน 2563
39
รัฐบาล
อุบลราชธานี
7 กันยายน 2563
40
เอกชน
อุดรธานี
11 สิงหาคม 2563
41
เอกชน
ฉะเชิงเทรา
3 สิงหาคม 2563
42
รัฐบาล
อุดรธานี
22 มิถุนายน 2563
43
เอกชน
อุบลราชธานี
1 มิถุนายน 2563
44
เอกชน
มหาสารคาม
22 พฤษภาคม 2563
45
รัฐบาล
นครปฐม
20 พฤษภาคม 2563
46
เอกชน
ชัยภูมิ
9 พฤษภาคม 2563
47
รัฐบาล
นครราชสีมา
11 เมษายน 2563
48
รัฐบาล
มหาสารคาม
12 มีนาคม 2563
49
เอกชน
กาฬสินธุ์
25 กุมภาพันธ์ 2563
50
รัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ 2563
ทั้งหมด 138 รายการ
1 / 3