วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

ที่ ชื่อสถานศึกษา ประเภท จังหวัด วันที่สมัคร
1
รัฐบาล
มหาสารคาม
12 มีนาคม 2563
2
เอกชน
กาฬสินธุ์
25 กุมภาพันธ์ 2563
3
รัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ 2563
4
เอกชน
มหาสารคาม
20 กุมภาพันธ์ 2563
5
เอกชน
สมุทรปราการ
19 กุมภาพันธ์ 2563
6
เอกชน
ชัยภูมิ
18 กุมภาพันธ์ 2563
7
เอกชน
สกลนคร
18 กุมภาพันธ์ 2563
8
เอกชน
ปทุมธานี
18 กุมภาพันธ์ 2563
9
เอกชน
กาฬสินธุ์
18 กุมภาพันธ์ 2563
10
รัฐบาล
นครราชสีมา
18 กุมภาพันธ์ 2563
11
รัฐบาล
ฉะเชิงเทรา
17 กุมภาพันธ์ 2563
12
รัฐบาล
สุโขทัย
17 กุมภาพันธ์ 2563
13
เอกชน
ชัยภูมิ
17 กุมภาพันธ์ 2563
14
รัฐบาล
มหาสารคาม
17 กุมภาพันธ์ 2563
15
เอกชน
กาฬสินธุ์
17 กุมภาพันธ์ 2563
16
เอกชน
กาฬสินธุ์
17 กุมภาพันธ์ 2563
17
เอกชน
สุราษฎร์ธานี
16 กุมภาพันธ์ 2563
18
รัฐบาล
ปราจีนบุรี
16 กุมภาพันธ์ 2563
19
รัฐบาล
มหาสารคาม
15 กุมภาพันธ์ 2563
20
รัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
15 กุมภาพันธ์ 2563
21
เอกชน
ลำพูน
15 กุมภาพันธ์ 2563
22
เอกชน
ปทุมธานี
14 กุมภาพันธ์ 2563
23
รัฐบาล
สระบุรี
13 กุมภาพันธ์ 2563
24
เอกชน
กาฬสินธุ์
31 มกราคม 2563
25
รัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
20 มกราคม 2563
26
เอกชน
มุกดาหาร
8 กันยายน 2562
27
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
4 กันยายน 2562
28
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
14 สิงหาคม 2562
29
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
7 สิงหาคม 2562
30
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
5 สิงหาคม 2562
31
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
30 กรกฎาคม 2562
32
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
29 กรกฎาคม 2562
33
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
29 กรกฎาคม 2562
34
เอกชน
มหาสารคาม
24 กรกฎาคม 2562
35
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
22 กรกฎาคม 2562
36
เอกชน
อุบลราชธานี
19 กรกฎาคม 2562
37
เอกชน
ชัยภูมิ
16 กรกฎาคม 2562
38
เอกชน
ชัยภูมิ
2 กรกฎาคม 2562
39
เอกชน
ปราจีนบุรี
19 พฤษภาคม 2562
40
เอกชน
นครพนม
25 เมษายน 2562
41
เอกชน
นครราชสีมา
14 มีนาคม 2562
42
รัฐบาล
นครราชสีมา
22 กุมภาพันธ์ 2562
43
รัฐบาล
นครราชสีมา
22 กุมภาพันธ์ 2562
44
เอกชน
กาฬสินธุ์
21 กุมภาพันธ์ 2562
45
เอกชน
ขอนแก่น
20 กุมภาพันธ์ 2562
46
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ 2562
47
เอกชน
มหาสารคาม
20 กุมภาพันธ์ 2562
48
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ 2562
49
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ 2562
50
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ 2562
ทั้งหมด 91 รายการ
1 / 2