วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

ที่ ชื่อสถานศึกษา ประเภท จังหวัด วันที่สมัคร
1
รัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
7 มีนาคม 2564
2
รัฐบาล
ศรีสะเกษ
5 มีนาคม 2564
3
เอกชน
ขอนแก่น
9 กุมภาพันธ์ 2564
4
รัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
17 มกราคม 2564
5
รัฐบาล
นครปฐม
11 พฤศจิกายน 2563
6
เอกชน
อุบลราชธานี
16 กันยายน 2563
7
เอกชน
อุบลราชธานี
16 กันยายน 2563
8
เอกชน
บุรีรัมย์
16 กันยายน 2563
9
เอกชน
อุบลราชธานี
16 กันยายน 2563
10
เอกชน
หนองบัวลำภู
16 กันยายน 2563
11
เอกชน
บึงกาฬ
16 กันยายน 2563
12
เอกชน
นครราชสีมา
16 กันยายน 2563
13
เอกชน
หนองคาย
16 กันยายน 2563
14
เอกชน
หนองคาย
16 กันยายน 2563
15
เอกชน
อุบลราชธานี
16 กันยายน 2563
16
เอกชน
ศรีสะเกษ
16 กันยายน 2563
17
เอกชน
ร้อยเอ็ด
16 กันยายน 2563
18
เอกชน
บุรีรัมย์
16 กันยายน 2563
19
รัฐบาล
ลำปาง
15 กันยายน 2563
20
รัฐบาล
ลำปาง
11 กันยายน 2563
21
รัฐบาล
อุบลราชธานี
7 กันยายน 2563
22
เอกชน
อุดรธานี
11 สิงหาคม 2563
23
เอกชน
ฉะเชิงเทรา
3 สิงหาคม 2563
24
รัฐบาล
อุดรธานี
22 มิถุนายน 2563
25
เอกชน
อุบลราชธานี
1 มิถุนายน 2563
26
เอกชน
มหาสารคาม
22 พฤษภาคม 2563
27
รัฐบาล
นครปฐม
20 พฤษภาคม 2563
28
เอกชน
ชัยภูมิ
9 พฤษภาคม 2563
29
รัฐบาล
นครราชสีมา
11 เมษายน 2563
30
รัฐบาล
มหาสารคาม
12 มีนาคม 2563
31
เอกชน
กาฬสินธุ์
25 กุมภาพันธ์ 2563
32
รัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ 2563
33
เอกชน
มหาสารคาม
20 กุมภาพันธ์ 2563
34
เอกชน
สมุทรปราการ
19 กุมภาพันธ์ 2563
35
เอกชน
ชัยภูมิ
18 กุมภาพันธ์ 2563
36
เอกชน
สกลนคร
18 กุมภาพันธ์ 2563
37
เอกชน
ปทุมธานี
18 กุมภาพันธ์ 2563
38
เอกชน
กาฬสินธุ์
18 กุมภาพันธ์ 2563
39
รัฐบาล
นครราชสีมา
18 กุมภาพันธ์ 2563
40
รัฐบาล
ฉะเชิงเทรา
17 กุมภาพันธ์ 2563
41
รัฐบาล
สุโขทัย
17 กุมภาพันธ์ 2563
42
เอกชน
ชัยภูมิ
17 กุมภาพันธ์ 2563
43
รัฐบาล
มหาสารคาม
17 กุมภาพันธ์ 2563
44
เอกชน
กาฬสินธุ์
17 กุมภาพันธ์ 2563
45
เอกชน
กาฬสินธุ์
17 กุมภาพันธ์ 2563
46
เอกชน
สุราษฎร์ธานี
16 กุมภาพันธ์ 2563
47
รัฐบาล
ปราจีนบุรี
16 กุมภาพันธ์ 2563
48
รัฐบาล
มหาสารคาม
15 กุมภาพันธ์ 2563
49
รัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
15 กุมภาพันธ์ 2563
50
เอกชน
ลำพูน
15 กุมภาพันธ์ 2563
ทั้งหมด 120 รายการ
1 / 3