วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

ที่ ชื่อสถานศึกษา ประเภท จังหวัด วันที่สมัคร
1
เอกชน
ฉะเชิงเทรา
3 สิงหาคม 2563
2
รัฐบาล
อุดรธานี
22 มิถุนายน 2563
3
เอกชน
อุบลราชธานี
1 มิถุนายน 2563
4
เอกชน
มหาสารคาม
22 พฤษภาคม 2563
5
รัฐบาล
นครปฐม
20 พฤษภาคม 2563
6
เอกชน
ชัยภูมิ
9 พฤษภาคม 2563
7
รัฐบาล
นครราชสีมา
11 เมษายน 2563
8
รัฐบาล
มหาสารคาม
12 มีนาคม 2563
9
เอกชน
กาฬสินธุ์
25 กุมภาพันธ์ 2563
10
รัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ 2563
11
เอกชน
มหาสารคาม
20 กุมภาพันธ์ 2563
12
เอกชน
สมุทรปราการ
19 กุมภาพันธ์ 2563
13
เอกชน
ชัยภูมิ
18 กุมภาพันธ์ 2563
14
เอกชน
สกลนคร
18 กุมภาพันธ์ 2563
15
เอกชน
ปทุมธานี
18 กุมภาพันธ์ 2563
16
เอกชน
กาฬสินธุ์
18 กุมภาพันธ์ 2563
17
รัฐบาล
นครราชสีมา
18 กุมภาพันธ์ 2563
18
รัฐบาล
ฉะเชิงเทรา
17 กุมภาพันธ์ 2563
19
รัฐบาล
สุโขทัย
17 กุมภาพันธ์ 2563
20
เอกชน
ชัยภูมิ
17 กุมภาพันธ์ 2563
21
รัฐบาล
มหาสารคาม
17 กุมภาพันธ์ 2563
22
เอกชน
กาฬสินธุ์
17 กุมภาพันธ์ 2563
23
เอกชน
กาฬสินธุ์
17 กุมภาพันธ์ 2563
24
เอกชน
สุราษฎร์ธานี
16 กุมภาพันธ์ 2563
25
รัฐบาล
ปราจีนบุรี
16 กุมภาพันธ์ 2563
26
รัฐบาล
มหาสารคาม
15 กุมภาพันธ์ 2563
27
รัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
15 กุมภาพันธ์ 2563
28
เอกชน
ลำพูน
15 กุมภาพันธ์ 2563
29
เอกชน
ปทุมธานี
14 กุมภาพันธ์ 2563
30
รัฐบาล
สระบุรี
13 กุมภาพันธ์ 2563
31
เอกชน
กาฬสินธุ์
31 มกราคม 2563
32
รัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
20 มกราคม 2563
33
เอกชน
มุกดาหาร
8 กันยายน 2562
34
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
4 กันยายน 2562
35
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
14 สิงหาคม 2562
36
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
7 สิงหาคม 2562
37
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
5 สิงหาคม 2562
38
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
30 กรกฎาคม 2562
39
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
29 กรกฎาคม 2562
40
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
29 กรกฎาคม 2562
41
เอกชน
มหาสารคาม
24 กรกฎาคม 2562
42
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
22 กรกฎาคม 2562
43
เอกชน
อุบลราชธานี
19 กรกฎาคม 2562
44
เอกชน
ชัยภูมิ
16 กรกฎาคม 2562
45
เอกชน
ชัยภูมิ
2 กรกฎาคม 2562
46
เอกชน
ปราจีนบุรี
19 พฤษภาคม 2562
47
เอกชน
นครพนม
25 เมษายน 2562
48
เอกชน
นครราชสีมา
14 มีนาคม 2562
49
รัฐบาล
นครราชสีมา
22 กุมภาพันธ์ 2562
50
รัฐบาล
นครราชสีมา
22 กุมภาพันธ์ 2562
ทั้งหมด 98 รายการ
1 / 2