วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
230
หมู่ที่
4
ตรอก/ซอย
ถนน
ดอนขุนสนิท-ตะตร้อ อ.คง
ตำบล/แขวง
หนองแจ้งใหญ่
อำเภอ/เขต
บัวใหญ่
จังหวัด
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์
30120
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-4461956 ต่อ 0
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-9286-6175
โทรสาร
04-4461772
เว็บไซต์
Www.bic.ac.th
อีเมล์
Buapha@bic.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง
2535
จำนวนห้องเรียน
67 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
98 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1703 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายธีรชัย ภูทอง
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางบัวผา หทัยกิจเกษม
อีเมล์
buapha@bic.ac.th
ไลน์ ไอดี
0892866175
วันที่สมัคร
11 เมษายน 2563
เปิดดู
273 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางบัวผา หทัยกิจเกษม