วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

มหาอาชีวะวิทยาลัย
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
5
หมู่ที่
5
ตรอก/ซอย
พระโขง
ถนน
พระโขง
ตำบล/แขวง
พระโขง
อำเภอ/เขต
ธาตุพนม
จังหวัด
นครพนม
รหัสไปรษณีย์
48110
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
09-9999-9999
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
www.mahaajeva.ac.th
อีเมล์
app@thailandsoft.com
ปีที่ก่อตั้ง
2562
จำนวนห้องเรียน
10 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
60 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
800 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
พรรณาลัย มหาอาชีวะวิทยาลัย
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
งามเลิศ มโนรถอภิรมณ์
อีเมล์
rama2ubuntu@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0999999999
วันที่สมัคร
25 เมษายน 2562
เปิดดู
311 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
งามเลิศ มโนรถอภิรมณ์