วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

ที่ ชื่อสถานศึกษา ประเภท จังหวัด วันที่สมัคร
1
เอกชน
นครปฐม
4 เมษายน 2565
2
รัฐบาล
สุพรรณบุรี
17 กุมภาพันธ์ 2565
3
รัฐบาล
นครปฐม
11 พฤศจิกายน 2563
4
รัฐบาล
นครปฐม
20 พฤษภาคม 2563
5
รัฐบาล
สุโขทัย
17 กุมภาพันธ์ 2563
6
รัฐบาล
สระบุรี
13 กุมภาพันธ์ 2563
7
เอกชน
เพชรบูรณ์
17 มกราคม 2562
8
เอกชน
พระนครศรีอยุธยา
7 มกราคม 2562
9
เอกชน
ลพบุรี
6 กรกฎาคม 2560
10
เอกชน
สิงห์บุรี
30 มิถุนายน 2560
11
เอกชน
เพชรบูรณ์
30 มิถุนายน 2560
12
เอกชน
เพชรบูรณ์
30 มิถุนายน 2560
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1