วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
93
หมู่ที่
10
ตรอก/ซอย
-
ถนน
-
ตำบล/แขวง
หนองมะแซว
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์
37000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-5524529
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
04-5524529
เว็บไซต์
www.evc.ac.th
อีเมล์
somkiddd111@evc.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง
2543
จำนวนห้องเรียน
30 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
27 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
731 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายสุทธิเชษฐ ณ เชียงใหม่
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวกุลรวี ศรีวรรณ
อีเมล์
ไลน์ ไอดี
วันที่สมัคร
10 กุมภาพันธ์ 2565
เปิดดู
349 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวกุลรวี ศรีวรรณ