วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
188
หมู่ที่
4
ตรอก/ซอย
-
ถนน
พิบูล-กุดชมภู
ตำบล/แขวง
กุดชมภู
อำเภอ/เขต
พิบูลมังสาหาร
จังหวัด
อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์
34110
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-5442055
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
04-5442055
เว็บไซต์
www.pmtc.ac.tc
อีเมล์
Preeda_kong@hotmail.co.th
ปีที่ก่อตั้ง
2551
จำนวนห้องเรียน
65 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
60 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
2007 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายปัญญา. ซื่อสัตย์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายปรีดา. วงศ์จันทา
อีเมล์
preeda_kong@hotmail.co.th
ไลน์ ไอดี
Kong0007
วันที่สมัคร
7 กันยายน 2563
เปิดดู
250 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายปรีดา. วงศ์จันทา