วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
189/3-5
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
-
ถนน
-
ตำบล/แขวง
เมืองคง
อำเภอ/เขต
คง
จังหวัด
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์
30260
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-4469341
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
04-4469341
เว็บไซต์
www.rakthaikhong.ac.th
อีเมล์
siriphong044@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2548
จำนวนห้องเรียน
23 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
16 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
431 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายสุวัฒน์ สุทธพจนารักษ์
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายกัมปนาท ตั้งประจักษ์
อีเมล์
dk91dream@gmail.com
ไลน์ ไอดี
kampanatdream
วันที่สมัคร
16 กันยายน 2563
เปิดดู
238 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายกัมปนาท ตั้งประจักษ์