วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

ที่ ชื่อสถานศึกษา ประเภท จังหวัด วันที่สมัคร
51
รัฐบาล
นครราชสีมา
22 กุมภาพันธ์ 2562
52
รัฐบาล
นครราชสีมา
22 กุมภาพันธ์ 2562
53
เอกชน
กาฬสินธุ์
21 กุมภาพันธ์ 2562
54
เอกชน
ขอนแก่น
20 กุมภาพันธ์ 2562
55
เอกชน
มหาสารคาม
20 กุมภาพันธ์ 2562
56
เอกชน
ร้อยเอ็ด
20 กุมภาพันธ์ 2562
57
เอกชน
ชัยภูมิ
20 กุมภาพันธ์ 2562
58
เอกชน
หนองบัวลำภู
20 กุมภาพันธ์ 2562
59
เอกชน
หนองคาย
19 กุมภาพันธ์ 2562
60
เอกชน
หนองคาย
19 กุมภาพันธ์ 2562
61
เอกชน
มุกดาหาร
7 กุมภาพันธ์ 2562
62
รัฐบาล
ร้อยเอ็ด
9 มกราคม 2562
63
รัฐบาล
ศรีสะเกษ
4 มกราคม 2562
64
เอกชน
ศรีสะเกษ
5 กรกฎาคม 2561
65
เอกชน
กาฬสินธุ์
1 มิถุนายน 2561
66
เอกชน
ร้อยเอ็ด
12 มกราคม 2561
67
เอกชน
นครราชสีมา
17 กรกฎาคม 2560
68
เอกชน
มุกดาหาร
7 กรกฎาคม 2560
69
รัฐบาล
สุรินทร์
5 กรกฎาคม 2560
70
รัฐบาล
บุรีรัมย์
30 มิถุนายน 2560
71
เอกชน
สกลนคร
30 มิถุนายน 2560
ทั้งหมด 71 รายการ
2 / 2