วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสีชมพู
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
9
หมู่ที่
15
ตรอก/ซอย
-
ถนน
-
ตำบล/แขวง
วังเพิ่ม
อำเภอ/เขต
สีชมพู
จังหวัด
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์
40220
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
08-5756-1239
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
06-2932-9882
โทรสาร
อีเมล์
mnainoi@yahoo.com
ปีที่ก่อตั้ง
2555
จำนวนห้องเรียน
27 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
20 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
335 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายดนัย บุญผง
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายดนัย บุญผง
อีเมล์
mnainoi@yahoo.com
ไลน์ ไอดี
mdanai64
วันที่สมัคร
9 กุมภาพันธ์ 2564
เปิดดู
241 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายดนัย บุญผง