วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
99
หมู่ที่
1
ตรอก/ซอย
-
ถนน
-
ตำบล/แขวง
ตูม
อำเภอ/เขต
ปักธงชัย
จังหวัด
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์
30150
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-4756359 ต่อ -
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
04-4756360 ต่อ -
โทรสาร
04-4756360 ต่อ -
เว็บไซต์
www.technicpak.ac.th
อีเมล์
ptc_pak@hotmail.co.th
ปีที่ก่อตั้ง
2540
จำนวนห้องเรียน
41 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
44 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1347 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางสาวสิริรัชนา เนาว์โสภา
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวนิภาพร เปสูงเนิน
อีเมล์
ืnipaporn.pe@ovec.moe.go.th
ไลน์ ไอดี
kruleknipaporn
วันที่สมัคร
8 เมษายน 2565
เปิดดู
95 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวนิภาพร เปสูงเนิน