วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีท่าบ่อบัณฑิต
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
345
หมู่ที่
3
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
กองนาง
อำเภอ/เขต
ท่าบ่อ
จังหวัด
หนองคาย
รหัสไปรษณีย์
43110
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-2991509
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
06-5879-2391
โทรสาร
04-2991509
เว็บไซต์
อีเมล์
tch.tech.2014@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2565
จำนวนห้องเรียน
10 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
15 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
250 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายยุทธนา ทองธูป
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวสุนิสา เรียงแก้ว
อีเมล์
tch.tech.2014@gmail.com
ไลน์ ไอดี
t240127
วันที่สมัคร
12 มิถุนายน 2565
เปิดดู
168 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวสุนิสา เรียงแก้ว