วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
407
หมู่ที่
3
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
ห้วยเหนือ
อำเภอ/เขต
ขุขันธ์
จังหวัด
ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์
33140
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-5826544
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
khukhan_rakthai@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2547
จำนวนห้องเรียน
29 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
24 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
600 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายเติมพงศ์ ขันธ์ทอง
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายสุพิศ บุญขันธ์
อีเมล์
Aniwat.199@gmil.com
ไลน์ ไอดี
0900383598
วันที่สมัคร
16 กันยายน 2563
เปิดดู
250 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายสุพิศ บุญขันธ์